Preview

BİLİMSEL BİLGİLERDEKİ DİLSEL PSİKOLOJİNİN KURAMLARI

Аннотация

İşbu makallede bilimin bir psikolojik ve felsefecilik kategori bakımından kuramları ayrılmaktadır. İnsan zeyinindeki hata ve güvenirlik düşüncelerinin sonuçlara karşıt etkisi incelenmekte. Özellikle bu kavramlar psikoloji, felsefe ve dilbilimi alanlarına ilgili bir şekilde anlatılmakta. Duyguların ve düşünlerin arasındaki ilişkeler belirlenmekte. Bunların hepsi insanın doğru bir düşünce oluşturmasına ve hareket etmesine etkilidir.

Ключевые слова


Об авторе

М. Evkuran
Hitit Üniversitesi
Турция

Prof. Dr. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, TürkiyeСписок литературы

1. Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Ekin Yay., 2. Baskı, Ankara 1996.

2. Fingarette, Herbert, Kendini Aldatma, Ayrıntı Yayınları, çev. Alev Türker, İstanbul, 2003.

3. Frankl, Victor, İnsanın Anlam Arayışı, Okuyan Us Yayınları, İstanbul, 2009.


Рецензия

Для цитирования:


Evkuran М. BİLİMSEL BİLGİLERDEKİ DİLSEL PSİKOLOJİNİN KURAMLARI. Tiltanym. 2019;(1):38-42.

For citation:


Evkuran M. THEORIES OF LINGUO-PSYCHOLOGY IN THE FIELD OF SCIENTIFIC INFORMATION. Tiltanym. 2019;(1):38-42. (In Russ.)

Просмотров: 158


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)