Preview

Tiltanym

Расширенный поиск

ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЭКЗОНИМОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Полный текст:

Аннотация

Существуют свои особенности написания иностранных наименований на латинской графике. Их правильное написание на новом алфавите казахского языка требует лингвистической грамотности. Это написание имеет свою закономерность и порядок. В статье рассматриваются проблемы, касающиеся транслитерации наименований иноязычных населенных пунктов на казахском языке, и особенности их написания.

Об авторе

Н. Бармешова
Институт языкознания им. А. Байтурсынулы
Казахстан

младший научный сотрудник отдела Ономастики

АлматыСписок литературы

1. Рысберген Қ. Ономастикалық атаулар бірізділікті талап етеді. «Егемен Қазақстан» газеті, 14 тамыз, 2019 ж.

2. Рысберген Қ. Географиялық атауларды латын графикасында жазу мәселесі. Абай атындағы Қазақ ұлттық педогогикалық университеті, – Хабаршы, «Филология ғылымдары» сериясы №1, 2019.

3. https://www.azattyq.org/a/kazakhstan_kazakh_language_transliteration_kyzdarkhan_ryskeldi/27962646.html

4. Қабшықбайұлы Н. Шетел атауларын жазуда қаншалықты сауаттымыз? http://ult.kz/post/shetel-ataularyn-zhazuda-kanshalykty-sauattymyz. 2018 ж.

5. Туған тілің – тұғырың// http://anatili.kazgazeta.kz/ 12.02.2015 ж.


Рецензия

Для цитирования:


Бармешова Н. ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЭКЗОНИМОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ. Tiltanym. 2020;(1):57-61.

For citation:


Barmeshova N. ШЕТТІЛДІК ЭКЗОНИМ АТАУЛАРЫН ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ДҰРЫС ТАҢБАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Tiltanym. 2020;(1):57-61. (In Kazakh)

Просмотров: 25


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)