Preview

Эффективные стороны перехода на латинский алфавит

Аннотация

   В статье речь идет об эффективности перехода на латинский алфавит. Латинский алфавит – это язык мирового пространства, который даст нам много преимуществ. В статье анализируются эти особенности.

Об авторе

Д. М. Пашан
Институт языкознания им. А. Байтурсынова
Казахстан

главный научный сотрудник, доктор филологических наук

АлматыСписок литературы

1. Жаңа ұлттық әліпби: Қазақ жазуын жаңғырту (ақпараттық-медиа кеңістігіндегі материалдар) 1-кітап. – Алматы, 2017. – 537 б.

2. Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіруді стратегиялық жоспарлау (Тұжырымдама, бағдарлама, ақпараттар, анықтамалар, ұсыныстар, баяндамалар, есептер, слайдтар). – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2017. – 104 б.


Рецензия

Для цитирования:


Пашан Д.М. Эффективные стороны перехода на латинский алфавит. Tiltanym. 2018;(1):37-40.

For citation:


Pashan D.M. Effective aspects of the transition to the Latin alphabet. Tiltanym. 2018;(1):37-40. (In Kazakh)

Просмотров: 190


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)