Preview

Tiltanym

Расширенный поиск

Лексические особенности текста «Огузнаме»

Аннотация

В статье проанализированы слова в тексте памятника «Огузнаме» и слова в современном казахском языке с точки зрения формы и содержания. Классифицируя слова по тематическим группам, автор статьи показывает, что язык памятника близок к современному казахскому языку.

Об авторе

Ж. Наурызканкызы
Центральный университет наций
Китай

Магистрант факультета казахского языка и литературы.

Пекин.Список литературы

1. Әбілғазы баһадүр. Түрік шежіресі. – Іле: Халық баспасы, 2009. 201 б.

2. Гің Шымин, Мәкен Ілекенов. Оғызнама. Бейжің: Ұлттар баспасы, 1986. 106 б.

3. Қазақтың қысқаша тарихы. Шинжяң: Халық баспасы, 2009. 156 б.

4. «Іле» ғылыми-педагогикалық журналы. 2008. №1-4. – 26 б.

5. Шинжяң қоғамдық ғылым мінбесі. 2007. №1. – 36 б. 6. Мұра. 1984. №2. – 20 б.

6. Азат Изолла ұлы. Тасқа жазылған тарих. Шинжяң: Халық баспасы, 2003. 56 б.

7. Оразбек Қанапин. Ана тілің – алтын қазынаң. Іле: Халық баспасы, 2000. 18 б.

8. Гің Шымин. Шинжяң тарихын зерттеу (мақалалар жинағы). Бейжің: Орталық ұлт-тар университеті баспасы, 2001. 84 б.


Рецензия

Для цитирования:


Наурызканкызы Ж. Лексические особенности текста «Огузнаме». Tiltanym. 2015;(4):62-66.

For citation:


Nauryzkanqyzy Zh. Lexical features of «Oguzname» text. Tiltanym. 2015;(4):62-66. (In Kazakh)

Просмотров: 303


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)