Preview

Tiltanym

Расширенный поиск

СОЮЗ ТЮРКСКОГО МИРА В ОБЩНОСТИ АЛФАВИТА

Аннотация

В статье где были затронуты вопросы перехода Казахстана на латиницу, реформы алфавита, опыт других тюркоязычных народов по переходу на латиницу, была затронута мысль о том, что этот шаг Казахстана приведет братскую казахскую страну к великому культурному развитию, прорыву. Конечно, алфавит не чужд народу, он действовал с 1929 по 1940 годы. Кроме того, с помощью кириллицы, действующей с 1940 года, в Казахстане подготовлен большой фонд научного и литературного наследия. Конечно, мы будем помнить это всегда. Взгляд в будущее это огромный шаг Елбасы для народа. На этом пути могут быть препятствия и трудности, но, учитывая опыт братских стран, казахский народ собирается преодолеть все трудности такого переходного периода. В статье рассматриваются тюркология, алфавит тюркских народов, история алфавита Казахстана, реформа алфавита, важность перехода на латинский алфавит. Будут затронуты вопросы перехода на латиницу в Казахстане, опыт других народов.

Об авторе

Г. Кортабаева
Казахский национальный университет Аль-Фараби
Казахстан

Кафедра тюркологии и индиологии, кандидат филологических наук

АлматыСписок литературы

1. KAİDAR,A., ORAZOV, M. (2004). Türkolojiye giriş,Almatı. – P. 225.

2. AVAKOVA, R. (2004). Türk fi giriş,Almatı. – P. 31.

3. KAŞKARİ,M. (2004). «Divânu Lügati’t-Türk»,Almatı. – P. 35.

4. İLMİNSKİY, N. (1861). Kırgız dilindeki zarfl incelenmesi için derleme, Kazan. – P. 104.

5. Malov, S. (1952). Eski YazmaAnıtları, Moskova. – P. 46.

6. Bala Mustafadan – Kemal PaşaAtatürk`e kadar // Efsane İnsan (2012).– №3 (39) Yazar Adı Olmayan Kitaplar

7. DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik SıralamasıAraştırması (2003), Yayın No: DPT 2671,Ankara.– P. 25.

8. Atatürk`ün Türk Dili Hakkındaki Düşünceleri // İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuzu (2005),Ankara. – P. 18.

9. İnternet Bazlı Kaynaklar

10. Kazakistan Cumhurbaşkanı – Cumhurbaşkan N.A. Nazarbayev`in «Kazakistan 2050» Olgunlaşan Devletin Yeni Siyasi İstikameti» adlı Kazakistan halkına seslenişi //www.аkorda.kz. 29.04.2014. – P. 14

11. Latin alfabesi // http://kk.wikipedia.org/wiki. – P. 5.

12. JunisbekA. Sermaye reform lazımdır //www.baq.kz. 18.04.2014


Рецензия

Для цитирования:


Кортабаева Г. СОЮЗ ТЮРКСКОГО МИРА В ОБЩНОСТИ АЛФАВИТА. Tiltanym. 2016;(4):25-29.

For citation:


Kortabayeva G. TURKISH WORLD UNION –ALPHABET PARTNERSHIP. Tiltanym. 2016;(4):25-29. (In Kazakh)

Просмотров: 145


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)